Değerli Meslektaşlarım,

21-23 Şubat 2019 tarihleri arasında Sheraton Grand Adana Hotel Kongre Merkezinde Çukurova Üniversitesi ve ilgili ulusal derneklerin işbirliği ve önemli sayıda uluslararası katılımla gerçekleşecek olan ‘’Geleceğin Tedavilerini Şekillendirmek: Özgün Zorluklar ve Yükselen Fırsatlar’’ ana temalı 3. Çukurova Hepatoselüler Karsinoma Kongresi’ne sizleri davet etmekten büyük memnuniyet duymaktayız. İlk kongrenin sergilediği performans Çukurova HCC Kongresi’nin geleceği konusunda teşvik edici ve motivasyonumuzu yükselten bir faktör olurken, ikinci kongre bu bilimsel aktivitenin geleneksel bir etkinliğe evrileceği yönündeki inancımızı pekiştirdi.

3. Çukurova HCC Kongresi’nin bilimsel programını bugüne kadar sağlanan deneyimleri yeni gelişmeler ve geleceğin olası ilerlemeleri ile harmanlayarak hazırladık. HCC yükselen alan olma özelliğini sürdürmektedir ve bunun nedenleri arasında insidansının giderek artması, risk faktörlerinin ve doğal seyrinin çeşitliliği, buluş niteliğindeki dijital teknolojilerin mükemmel kullanılması, temel bilim araştırmaları-klinik pratik köprüsünün kurulması, moleküler hedefli tedavilerin geliştirilmesi, lokoregional tedaviler ve transplant alanındaki gelişmeler öne çıkmaktadır.

Önceki kongrelerde olduğu gibi bu kongrede de kansere genel bir bakışla başlayacağız. Hepatosellüler karsinoma ve kolanjiokarsinoma konularında en son gelişmeleri en yetkin temel bilim araştırmacıları, translasyonel ve klinik hepatolog, girişimsel radyolog, klinik patolog, tıbbi onkolog, nükleer tıp ve transplant cerrahlarından dinleyeceğiz. Çukurova HCC kongrelerinin en temel özelliklerinden biri birçok disiplini biraraya getirebilmesi, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşabileceğimiz bir zemin oluşturmasıdır. Bu bağlamda, Çukurova HCC Kongresi ülkemizde hepatoselüler karsinomanın adresi olma yolundadır. Yakın zamanda, HCC patogenezi ve yönetimi konularında çok köklü değişiklikler oldu. Hastalığın moleküler ve klinik olarak heterojen karakteristiği ve yeni tedavi modalitelerinin klinik pratiğe hazır hale gelmeleri mevcut evreleme sistemlerini ve hasta yönetiminde önemli değişiklikler sürecini hızlandırdı. Bir anlamda paradigma değişikliğinden söz edebiliriz. Bu gelişmelerin alana çok geniş bir kavram zenginliği taşımaları da önemsenmeli. Artık, HCC yönetiminde her evrede kişiselleştirlmiş tedaviden söz edebiliriz. Hastaya özel tedaviyi doğru uygulayabilmek için de hepimizin çok donanımlı olması zorunluluk. 3. Çukurova HCC Kongresi’nde HCC ve kolanjiokarsinomada temel ve translasyonel araştırmaları, yönetimindeki yeni gelişmeleri, tümörün özgün karakteristiği nedeniyle henüz aşamadığımız zorlukları, ufukta beliren fırsatları ve kişiselleştirilmiş tedavileri ağırlıklı olarak tartışacağız. Bu bilimsel aktivitenin çok sıcak başlıkları ve uluslararası saygın konuşmacıları, oturum başkanları, araştırmacıları ve donanımlı katılımcıları hepimizi geliştirecek, motiavasyonumuzu arttıracak, bilimsel ve mesleki işbirliklerine imkan sağlayacak unutulmaz bir etkinlik olacağına inanıyoruz.

Tarihsel kökleri M.Ö. 6000 yılına kadar uzanan, Hititlerden Osmanlıya pek çok uygarlığa beşiklik eden, Seyhan ve Ceyhan deltasında bereketli topraklarda kurulu ve Cumhuriyetimizin sembol şehirlerinden biri olan Adana’da 3. Çukurova HCC Kongresi’nde sizlerle buluşmayı diliyoruz.

Hikmet Akkız
Düzenleme Kurulu Adına