BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Sayın Araştırmacı,

3. Çukurova HCC Kongresi Bilimsel Programı kapsamında Temel Bilim, Klinik , Radyoloji ve Cerrahi Bilim araştırmacılarının çalışmalarını bizlerle paylaşmalarını  çok önemsediğimizi belirtmek isteriz. Sözlü bildiri ve poster sunumlarının ülkemizin HCC alanında ulaştığı çizgiyi sergilemesinin yanısıra  kongrenin bilimsel düzeyine çok önemli katkıda bulunacağına inanıyoruz.

20.11.2018 tarihinden itibaren araştırma özetlerinizi göndermeye başlayabilirsiniz. Özet gönderme süresi 08.02.2019 tarihinde sona erecektir. Gönderdiğiniz çalışma özetleri ”Bildiri Değerlendirme Kurulu” tarafından sözlü bildiri ya da poster olarak değerlendirilecektir.

Kongre Düzenleme Kurulu 2. Çukurova HCC Kongresinde sunulacak olan sözlü ve poster bildirilere ödül verilmesi konusunda karar aldı.

Sözlü Bildiriler 1. Ödülü : 2000 TL, 2. Ödülü : 1500 TL, 3. Ödülü : 1000 TL.

Poster Bildiriler : 1. Ödülü : 2000 Tl, 2. Ödülü : 1500 TL, 3. Ödülü : 1000 TL olarak belirlendi.

Değerli çalışmalarınızla birlikte Şubat ayında Adana’da buluşmak dileğiyle..

Prof.Dr. Hikmet Akkız

Kongre Düzenleme Kurulu Adına

SERBEST BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

1. Proje önerileri ve serbest bildiriler, bildiri gönderim sistemi aracılığı ile yüklenmelidir. Elden teslim yoluyla gelenler kabul edilmeyecektir. Serbest bildiriler sözel ve poster olarak kabul edilecektir. Yazarların kendi öncelikli seçimi sistemde işaretlenmelidir.
2.Proje öneri ve serbest bildiri özetleri 300 kelime ile sınırlandırılmıştır.
3. Proje öneri ve bildiri göndermede kullanılacak yazı karakteri Times New Roman olup, 12 puntodur.
4. Özetlerin başlığında, pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır.
6. Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel bir kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.
7. İlaç özel isimlerinin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. İlaçların genel (jenerik) isimlerinin kullanılması tercih edilir ve genel isimlerin ilk harfleri büyük yazılmaz.
8. Yapılan göndermeler özetin sonunda dipnot olarak değil metin içerisinde alıntı olarak gösterilmelidir.
9. Hazırlanacak posterler 70 x 90 cm boyutunda hazırlanmalıdır.
10. Yazarların ünvanları ve çalıştığı kurumlar yazılmalıdır.
11. İstenildiği taktirde bildiri ve posterlerin sunulduğunu gösteren belgeler yazarlara verilecektir.
12. Proje sunumları için 5 dakika konuşma, en fazla 10 slayt hazırlanacaktır.
13. Serbest bildiriler için 5 dakika konuşma, en fazla 7 slayt hazırlanacaktır.

“Bildiri gönderimi ile ilgili sorularınız için emine.koyun@serenas.com.tr adresine başvurunuz”.