08:50-09:00 Hoşgeldiniz ve Giriş
  Hikmet Akkız, Çukurova Üniversitesi
09:00-10:00 Açılış Konferansı
  Oturum Başkanı: Mehmet Öztürk, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi
  ‘’Recent New Mechanisms Revealed of Hepatocellular Carcinoma’’
  Eithan Galun, Goldyne Savad Gene and Cell Therapy Institute, Israel
10:00-11:30 I. Oturum: 2018’in Sıcak Başlıkları
  Oturum Başkanları: Nurdan Tözün, Acıbadem Üniversitesi
Turgay Dalkara, Hacettepe Üniversitesi
10:00-10:30 Kanserin Genomik Anatomisi
  Mehmet Öztürk, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi
10:30-11:00 Epigenetics of Cancer
  Stefan Dimitrov, Institute for Advanced Biosciences Grenoble, Fransa
  İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi
11:00-11:30 İnflamatuvar Sinyaller ve Kanser
  Aykut Üren, Georgetown Üniversitesi, ABD
11:30-12:00  Kahve Arası
12:00-13:00 II. Oturum: HCC Riskini Minimize Etmek
  Oturum Başkanları: Murat Tuncer, İstanbul Üniversitesi
Osman Özdoğan, Marmara Üniversitesi
12.00-12:20 HCC Tarama: Kime? Hangi Testle? Gerekli mi?
  Ayşegül Özakyol, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
12:20-12:40 HBV’de Antiviral Tedavinin Prevantif Önemi: Klinik Pratikten Öğrendiklerimiz
  Ramazan İdilman, Ankara Üniversitesi
12:40-13:00 HCV’de DAA-HCC İlişkisi: Kurgu mu? Gerçek mi?
  Sabahattin Kaymakoğlu, İstanbul Üniversitesi
13:00-14:00   Uydu Sempozyumu- Öğle Yemeği
  Hepatit B Tedavisinde Vemlidy ile Yeni Dönem
  Oturum Başkanı: Hikmet Akkız, Çukurova Üniversitesi
  Kronik Hepatit B İnfeksiyonunda Değişen Hasta Özellikleri
  Hikmet Akkız, Çukurova Üniversitesi
  Kronik Hepatit B’de Etkinlik ve Direnç : Vemlidy ile güvenlik ve yaşam boyu etkili antiviral baskılama
  Fulya Günşar, Ege Üniversitesi
14:00-15:30 III. Oturum: Moleküler Temeli ve Tedavi Açısından Anlamları
  Oturum Başkanları: Tamer Yağcı, Gebze Teknik Üniversitesi
Cengiz Yakıcıer, Acıbadem Üniversitesi
14:00-14:30 The Role of Inflammatory Signals in HCC and Mixed HCC/CCA
  Eithan Galun, Goldyne Savad Gene and Cell Therapy Institute, Israel
14:30-15:00 Inflammation and HCC: An Analysis Based on Turkey’s Studies
  Brian I. Carr, ABD
15:00-15:30 HCC Metabolizmasının Yeniden Programlanması
  Neşe Atabey, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi
15:30-16:00   Kahve Arası
16:00-16:30 Açılış Töreni
16:30-17:00 Konferans
  Oturum Başkanı:

Fazilet Vardar Sukan, Sabancı Üniversitesi

  21. Yüzyılda Bilim İnsanı Olmak
  Konuşmacı:                     Türker Kılıç, Bahçeşehir Üniversitesi
17:00-18:30 Sözlü Bildiri Oturumu
  Oturum Başkanları:

Özlem Kutlu, Sabancı Üniversitesi

Galip Ersöz, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

 

 

 

09:00-10:30 IV. Oturum: Tanı ve Evreleme: Zorluklar ve Gelişmeler
  Oturum Başkanı: Halis Şimşek, Hacettepe Üniversitesi
09:00-09:20 HCC’de Yeni Diagnostik ve Prognostik Biyomarkerlar
  Yücel Üstündağ, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
09:20-09:40 BCLC Algoritması: Güncellenmeli mi? Değiştirilmeli mi?
  Abdullah Sonsuz, Cerrahpaşa Üniversitesi
09:40-10:00 HCC’de Biyopsi: Araştırmalar ve Klinik Pratik Dengesini Nasıl Sağlayalım?
  Funda Yılmaz, Ege Üniversitesi
10:00-10:20 Indetermine Nodüller: Nasıl Yönetelim?
  Muşturay Karçaaltıncaba, Hacettepe Üniversitesi
10:20-10:30 Tartışma
10:30-11:00  Kahve Arası
11:00-11:30 Konferans – I
  Oturum Başkanları: Okan Akhan, Hacettepe Üniversitesi
Levent Kabasakal, İstanbul Üniversitesi
  ” Radioembolization for Hepatocellular Carcinoma : State of the Science “
  Riad Salem, Northwestern Üniversitesi, ABD
11:30-12:30   Uydu Sempozyumu
  HCC Radyoembolizasyon Tedavisinde Kişiselleştirilmiş ve Küratif Yaklaşım
  Oturum Başkanı: Bülent Arslan – Rush Universitesi, Chicago, US
  Radyoembolizasyonda Kişişelleştirilmiş Tedavi
  Cüneyt Türkmen – İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
  Radyoembolizasyon ile Küratif Tedavi Mümkün Mü?
  Murat Cantaşdemir – İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
  Olgularla Selektif Radyoembolizasyon ve Küratif İndeksin Sorgulanması
  Bülent Arslan – Rush Universitesi
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:00 V. Oturum: HCC Yönetiminde Paradigma Değişiklikleri
  Oturum Başkanları: Yaman Tokat, Florence Nightingale Hastanesi
Ramazan Kutlu, İnönü Üniversitesi
13:30-13:50 “Evre Migrasyonu Kavramı “: Klinik Sonuçlara Yansımaları
  Murat Cantaşdemir, Florence Nightingale Hastanesi
13:50-14:10 Ara ve İleri HCC’de Cerrahini Rolü: Klinik Pratikten Dersler
  Deniz Balcı, Ankara Üniversitesi
14:10-14:30 Gelişen Tedavi Stratejileri: Ardışık ve Kombinasyon Tedavileri
  Şuayib Yalçın, Hacettepe Üniversitesi
14:30-14:50 Portal Vein Recanalization-TIPSS: Converting Untranspalntable Patients with Obliterative PVT and Cavernoma Transplantable Using Transsplenic Approach
  Riad Salem, Northwestern Üniversitesi, ABD
14:50-15:00 Tartışma
15:00-16:00   Uydu Sempozyumu
  Yönetimi Zor Hastada Tümör Konseyi
  Oturum Başkanı: Berksoy Şahin, Çukurova Üniversitesi
 

Sedef Kuran , Çukurova Üniversitesi
Abdullah Ülkü, Çukurova Üniversitesi
Burak GÜNEY, Çukurova Üniversitesi
Tuğsan BALLI, Çukurova Üniversitesi

16:00-17:30 Olgu Sunumu: Tartışma Paneli
  Oturum Başkanları: Yaman Tokat, Florence Nightingale Hastanesi
  Konuşmacılar:

Murat Cantaşdemir, Florence Nightingale Hastanesi
Levent Kabasakal , İstanbul Üniversitesi
Oğuz Kara , Çukurova Üniversitesi
Figen Doran, Çukurova Üniversitesi
Burak Işık, İnönü Üniversitesi

Murat Akyıldız, Koç Üniversitesi

 

17:30-18:00  Kahve Arası
18:00-18:30 Konferans – II
  Oturum Başkanları:

Hikmet Akkız, Çukurova Üniversitesi

Sezai Yılmaz, İnönü Üniversitesi

  “Hepatoselüler Karsinomada Transplantasyon: Sınırlamalar ve Gelişmeler”
  Yaman Tokat, Florence Nightingale Hastanesi
18:30-19:30 VI. Oturum: Temel Sorun: Nüks
  Oturum Başkanları:

İbrahim Astarcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi

Zeki Karasu, Ege Üniversitesi

18:30-18:50 Erken Evre HCC Yönetimi: Rezeksiyon mu? Transplantasyon mu?
  Sezai Yılmaz, İnönü Üniversitesi
18:50-19:10 Posttransplant Dönemde HCC Nüksü: Prediktörleri ve Yönetimi
  Murat Kılıç, Kent Hastanesi
19:10-19:30 Makrovasküler İnvazyon : Transplantasyon için Kontrendikasyon mu?
  Remzi Emiroğlu, Acıbadem Üniversitesi
 20:00  Gala Yemeği

 

07:00-09:00 Araştırma Toplantıları
  ‘’Türkiye Hepatobiliyer Kanser Çalışma Grubu’
  Türkiye HCC Genom Projesi
  HCC Biobanking Projesi
09:00-10:20 VII. Oturum: Kolanjiokarsinoma: Yükselen Sorun
  Oturum Başkanları: Ahmet Uygun, GATA
Ünal Aydın, Florence Nightingale Hastanesi
09:00-09:20 Epidemiyoloji ve İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarının Önemi
  Kendal Yalçın, Dicle Üniversitesi
09:20-09:40 Yeni Tedavi Yaklaşımları
  Levent Doğanay, Ümraniye Hastanesi
09:40-10:00 Loko Regional Tedaviler
  Mustafa Özdemir, Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi
10:00-10:20 Rezeksiyon ve Transplantasyonun Rolü
  Kaan Karayalçın, Ankara Üniversitesi
10:20-10:30  Kahve Arası
10:30-11:30 VIII. Oturum: Transplantasyon Merkezlerinin Kriterleri ve Deneyimleri
  Oturum Başkanları: Yıldıray Yüzer, Florence Nightingale Hastanesi
Ömer Topalak, Dokuz Eylül Üniversitesi
  İnönü Üniversitesi Deneyimi, Volkan İnce
  Florence Nightingale Hastanesi Deneyimi, Ertan Emek
  Acıbadem Hastanesi Deneyimi, Ali Özer
  Kent Hastanesi Deneyimi, Cahit Yılmaz
  Ege Üniversitesi Deneyimi, Alper Uğuz
  Ankara Üniversitesi Deneyimi, Kaan Karayalçın
11:30-12:00 IX. Oturum: HCC Tedavisinde Yeni Dönem : İmmünoterapi
  Oturum Başkanı: Hikmet Akkız, Çukurova Üniversitesi
  HCC’de İmmünoterapinin Mantığı
  Hikmet Akkız, Çukurova Üniversitesi
  İmmün Checkpoint İnhibitörleri : Klinik Çalışmalar Işığında Bugün Neredeyiz ve Yarın Nasıl Olacak?
  Berksoy Şahin, Çukurova Üniversitesi
12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00-14:00 Video Oturumu: Rezeksiyon ve Transplantasyon
14:00-15:00 Sözlü Bildiri Oturumu
  Oturum Başkanları: Murat Aladağ, İnönü Üniversitesi
Nevin Akçaer, Adana Şehir Hastanesi